AVNM

Asociácia výrobcov nealkoholických
nápojov a minerálnych vôd na Slovensku

logo

photo
Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku - AVNM je neziskovým záujmovým združením, ktoré vzniklo v roku 1995. AVNM zastupuje spoločné záujmy popredných slovenských a zahraničných výrobcov nealkoholických nápojov, prírodných minerálnych a pramenitých vôd, ovocných štiav a nektárov, spolupracuje pri rozvoji nealkoholického priemyslu na Slovensku a podieľa sa na podpore pitného režimu ako významného faktora zdravia obyvateľstva.


AVNM o iniciatíve:

„Nie je možné ani správne diktovať ľuďom aký životný štýl majú viesť, ale ako zástupcovia výrobcov nealko nápojov a minerálnych vôd si uvedomujeme, že by sme mali zohrávať úlohu pri vytváraní podmienok, ktoré umožnia ľuďom viesť vyvážený a aktívny životný štýl. Poskytnúť im dostatok jasných a zrozumiteľných informácií, možnosť výberu nápojov, ktoré uspokoja ich individuálne potreby a motivovať ich k pravidelnému pohybu,“ hovorí

Lucia Tomišová výkonná riaditeľka AVNM.