Svetový deň – pohybom k zdraviu

Výrobcovia nealkoholických nápojov a minerálnych vôd podporujú Svetový deň – pohybom k zdraviu

Podľa posledných prieskumov takmer vôbec nešportuje približne polovica Slovákov. Výrobcovia nealkoholických nápojov sa preto rozhodli tento rok podporovať aktivitu Slovákov a motivovať najmä mladých ľudí, aby sa pravidelne hýbali.

thumb

Svetový deň – pohybom k zdraviu

Svetový deň – pohybom k zdraviu, ktorý každoročne pripadá na 10. mája, bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) už v roku 2002. Tento deň sa snaží poukázať na problém pohodlného sedavého spôsobu života a z toho plynúceho vzrastajúceho počtu chronických ochorení spôsobených nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.

Slováci športujú málo, venujú sa najmä pasívnym činnostiam

Z nedávneho prieskumu agentúry TNS Slovakia vyplýva, že žiadnemu športu sa nevenuje až 43 % Slovákov. Ako dôvod uvádzajú najmä nedostatok voľného času (45 %), resp. venovanie sa pasívnym činnostiam (28 %). Ako však z prieskumu ďalej vyplýva, vo svojom voľnom čase sa venuje sledovaniu TV denne alebo niekoľkokrát do týždňa až 89 % opýtaných. Až 60 % respondentov si myslí, že v minulosti športovali častejšie ako v súčasnosti, pričom až 54 % ľudí chce v budúcnosti športovať viac.

Petržalská hrádza v znamení pohybu

thumb Najobľúbenejšie miesto športujúcich Bratislavčanov sa nachádza na petržalskej strane dunajskej hrádze. Výrobcovia nealkoholických nápojov sa rozhodli podporiť myšlienku Svetového dňa – športom k zdraviu, zabezpečením pitného režimu pre tých, ktorí si prídu na petržalskú hrádzu zašportovať, či už behom, na bicykli alebo na korčuliach. Asociácia pripravila pre športovú verejnosť aj informačné tabule na 5-kilometrovom úseku, ktoré športujúcim prinášajú pre ilustráciu prehľad spálených kalórií.

Informačný portál Vsetkosmierou.sk

Pri príležitosti Svetového dňa – športom k zdraviu odštartovala Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov aj informačný portál Všetkosmierou.sk, na ktorom spolupracuje spolu s partnermi projektu, Slovenskou asociáciou univerzitného športu (SAUŠ), profesionálnym športovcom Adamom Žampom v úlohe ambasádora, či obľúbeným gastroenterológom MUDr. Petrom Minárikom.

O iniciatíve Všetko s mierou

Iniciatíva Všetko s mierou vznikla ako odpoveď na fenomén súčasnej doby, v ktorej „zaručené“ a „overené“ návody na zdravý životný štýl vedú často k presnému opaku. Výsledkom sú len striktné zákazy a obmedzenia, čo určite nejesť a nepiť, neudržateľné krátkodobé ciele a následná frustrácia, že želaný výsledok ani dobrý pocit sa nedostavil. Odborníci sa zhodujú, že základom zdravého životného štýlu by mala byť predovšetkým dobrá výživa a pitný režim, pravidelný pohyb a celková duševná pohoda.

Iniciatíva Všetko s mierou preto chce za pomoci svojich partnerov, odborníkov a aktívnych športovcov upriamiť pozornosť na význam pohybu ako každodennej súčasti zdravého a kvalitného života. „Nie zákazy a odriekanie, ale rozumné a vyvážené stravovanie, spolu s aktívnym životným štýlom vo forme pravidelného cvičenia, pohybu a športu, sú zárukou uchovania lepšieho súčasného i budúceho zdravia“, MUDr. Peter Minárik.

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku

AVNM je záujmovým združením právnických osôb, ktoré zastupuje najvýznamnejších výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku. Jeho cieľom je spolupôsobiť pri vytváraní legislatívneho prostredia, priaznivého pre podnikateľské a investičné aktivity v nealko priemysle a v potravinárstve podporovať rozvíjanie pitného režimu, dôležitého faktora zdravia obyvateľstva.