Aké je prepojenie medzi farbivami a hyperaktivitou u detí?

Aké je prepojenie medzi farbivami a hyperaktivitou u detí?

Naozaj spôsobujú ADHD?

thumb

Potravinárske farbivá pozná ľudstvo minimálne od 16. storočia pred Kristom. Už starí Egypťania mali radi jedlo, ktoré nielen dobre chutí, ale zasýti aj oko. Prvé syntetické farbivá začali vznikať koncom 19. storočia a krátko na to vznikli potravinárske úrady, ktoré začali regulovať ich používanie, aby sa zaistilo, že sú bezpečné pre verejnosť.

Kde sa vzala obava z potravinárskych farbív?

Po prvýkrát sa hypotéza, ktorá spájala hyperaktivitu a niektoré potravinárske farbivá, objavila koncom 70. rokov. Vznikla však z výskumu, ktorý nebol robený na reprezentatívnej vzorke a mal viacero formálnych nedostatkov. Odvtedy prebehlo obrovské množstvo štúdií a žiadna nenašla prepojenie medzi vznikom ADHD a používaním farbív.

Americká FDA rozhodla, že farbivá nespôsobujú ADHD – poruchu pozornosti s hyperaktivitou, ale niektoré môžu vo vzájomnej kombinácii ovplyvňovať pozornosť u malej skupiny detí – konkrétne tých, ktoré už majú nejakú formu poruchy pozornosti alebo predispozíciu na ňu.

Európska EFSA prišla k podobnému záveru. Európsky parlament však pre istotu vydal nariadenie, ktoré prikazuje všetky výrobky s malou skupinou farbív označiť upozornením „môže mať nepriaznivé účinky na činnosť a pozornosť detí“.

Ak produkt (cukríky, džem, nápoj, instantná polievka, omáčka...) obsahuje niektoré z farbív E102, E104, E110, E122, E124 či E129, na etikete musí byť upozornenie, že môže ovplyvniť pozornosť u detí.

Pozor, nespadnite do paniky ohľadom éčiek – tu sme písali, že „E“ má každá látka označená ako bezpečná, napríklad vitamín C je E300. Teda pokiaľ by tieto farbivá neboli bezpečné, nedostali by svoje éčko.

Prečo má teda týchto 6 aditív extra označenie, keď sú desiatky iných, bezpečných farbív?

V prvom rade treba povedať, že aj tieto farbivá sú schválené pre používanie v potravinách a sú bezpečné. Keby neboli, každý úrad by ich okamžite zakázal. Toto extra označenie majú hlavne preto, že deti, ktoré už majú poruchy pozornosti, na ne môžu reagovať hypersenzitívne.

Podľa lekárov to súvisí skôr s intoleranciou organizmu konkrétneho dieťaťa než so samotnými farbivami. Je to teda podobné ako s alergiou na orechy alebo intoleranciou laktózy. Preto sú stopy po orechoch aj tieto farbivá riadne označené na etikete.

EFSA pravidelne preveruje všetky dostupné výsledky vykonaných štúdií podľa najnovších vedeckých poznatkov. Do roku 2020 preverí všetky prídavné látky schválené pred rokom 2009, medzi nimi je 41 farbív. U troch zo spomínaných šiestich znížila maximálnu dennú dávku.

Väčšina výrobcov tieto farbivá na požiadavky spotrebiteľov odstránila z produktov určených deťom. Je správne, ak spotrebitelia žiadajú dôkazy o bezpečnosti použitých ingrediencií. Koniec-koncov, na trhu rozhoduje spotrebiteľ a ten si kúpi len výrobok, ktorému verí.