Nealko nápoje či fast food nesúvisia s vaším BMI indexom

Štúdia: Konzumácia nealkoholických nápojov či fast food nesúvisia s vaším BMI indexom

Stravovanie vo fast foodoch a konzumácia sladených nápojov sú dlhodobo považované za hlavný dôvod nadváhy a obezity. Ako je to naozaj?

thumb

Aktuálna štúdia zo Spojených štátov skúmala vzťah medzi frekvenciou príjmu týchto potravín a Indexom telesnej hmotnosti (BMI). Výsledky ukázali, že až v 95% skúmaných prípadoch nemá konzumácia spomínaných potravín vplyv na hodnotu BMI. Stratégie znižovania hmotnosti, ktoré sa zameriavajú výlučne na obmedzenie sladených nápojov, či jedál rýchleho občerstvenia môžu byť podľa najnovších zistení neúčinné. Väčšina ľudí naopak dokáže efektívne riešiť problémy s nadváhou znížením celkového počtu prijímaných kalórií a zvolením správnej frekvencie stravovania počas dňa.

Zdroj: David R. Just and Brian Wansink. IN OBESITY SCIENCE AND PRACTICE:  doi: 10.1002/osp4.14 (http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/osp4.14/full)