Čo s tým odpadom po Vianociach?

Čo s tým odpadom po Vianociach?

Viete, že ak správne separujete, tak šetríte energie, prírodné zdroje a pomáhate zabraňovať tvorbe čiernych skládok?

thumb

Vianoce sú sviatkami hojnosti a štedrosti, ale zároveň aj obdobím veľkých nákupov a zvýšenej tvorby odpadu. Počas Vianoc si doprajeme viac jedla, pitia, a spolu s darčekmi darujeme okrem radosti aj hromadu obalov. Či si to uvedomujeme, alebo nie – vytvárame tak viac odpadu, než v bežné dni. Viete však, že ak správne separujete, tak šetríte energie, prírodné zdroje a pomáhate zabraňovať tvorbe čiernych skládok?

Aj keď posledné štatistiky hovoria, že komunálny odpad triedime viac, než po minulé roky (v roku 2016 Slovensko recyklovalo 23% komunálneho odpadu), stále je čo zlepšovať.

Farby kontajnerov pozná naspamäť takmer každý, no dôležité je aj vedieť, čo presne patrí do separovaného odpadu a ako to robiť správne nielen počas Vianoc 365 dni v roku.
If you wanna buy 1:1 online store replica rolex watches, you cannot miss this website. It must make you feel regret it!

PLASTY

Žltý kontajner - určený na triedenie plastov. Fľaše spoločne s vrchnákmi a ostatné obaly treba pred odhodením do kontajnera zašliapnuť nohou kvôli úspore miesta a nákladov na odvoz odpadu – vozidlá nebudú zbytočne voziť vzduch.

Voľne pohodený odpad vrátane plastov predstavuje jeden z najväčších problémov pre našu Zem. Tiež jej nepomáha to, že plastový odpad odhadzujeme tam, kde nepatrí a nedávame im tak druhú šancu vrátiť sa do obehu pomocou separovania a následnej recyklácie.

Pri výrobe plastov recykláciou sa oproti výrobe plastov len z primárnych surovín ušetrí až 80% emisií oxidu uhličitého. Preto je dôležité plasty správne triediť, aby neskončili na skládkach alebo len tak pohodené v prírode a neboli odpadom, ale cennou surovinou.

Pred odhodením do koša si všimnite tieto recyklačné značky umiestnené na obaloch:

oznacenia plastov

Zdroj: ekoton

Do plastov patria

PET (polyetylénterftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov

PE (polyetylén), ktorý sa delí na HDPE (polyetylén vysokej hustoty) a LDPE (polyetylén nízkej hustoty): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, nádoby od kozmetických a čistiacich prostriedkov, jogurtových nápojov, uzávery z PET fliaš

PP (polypropylén): obaly od sladkostí, kečupu, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky

PS (polystyrén): termo obaly z donášky jedla, poháriky z automatov, izolačný stavebný materiál, obalový materiál od elektroniky a iné polystyrénové obaly

PVC (polyvinylchlorid): inštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastový nábytok, linoleum. Pri tomto materiáli však pozor! Vo väčšine miest či obcí sa odpady z PVC plastov neseparujú do žltej nádoby, informujte sa preto na miestnom úrade, čo s týmto odpadom urobiť.

Do plastov nepatria: obaly zašpinené olejom, farbami, potravinami, guma, molitan, v niektorých mestách odpady z PVC plastov

Kompletný proces a postup recyklovania plastov je znázornený v tejto infografike.

A čo TetraPaky?

Farba zbernej nádoby na nápojový kartón (TetraPak) aj presný spôsob triedenia sa môže v jednotlivých obciach líšiť, pretože to závisí od obce a zberovej spoločnosti. Môže sa zbierať s plastom či papierom, niektoré obce majú dokonca zriadené samostatné nádoby na nápojový kartón. Sledujte nálepky na kontajneroch alebo sa o tom informujte na obecnom úrade, či na webovej stránke obce.

PAPIER

Modrý kontajner – slúži na recyklovanie lepenky, papieru či obalov. Papier je možné recyklovať až 7-krát a nakoniec dokonca aj kompostovať. Môžeme sa stretnúť s týmito recyklačnými označeniami:

 oznacenia papierov

Zdroj: ekoton

Čo patrí do papiera: papierové obaly a tašky, rozložené krabice, lepenka, letáky, noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, obálky, katalógy, baliace a krepové papiere

Čo sem nepatrí: obaly z tetraPaku a podobné viacvrstvové materiály, voskovaný papier, obaly od vajec, rolky z toaletného papiera, vreckovky, mastné obaly od jedla

SKLO

Zelený kontajner – sa využíva pre číre, zelené a hnedé sklenené obaly. Sklo je recyklovateľné takmer donekonečna bez straty jeho charakteristických vlastností, v čom je jeho veľká výhoda. Nájdeme na nich tieto označenia:

oznacenie skla

Zdroj: ekoton

Do skla patria: sklenené fľaše, zaváraninové poháre, flakóny od parfémov, okenné sklá či rôzne sklenené poháre a nádoby

Nepatrí sem: porcelán, keramika, zrkadlá, sklá od farieb a chemikálií, žiarovky, sklo z drôteným výpletom

KOVY

Červený kontajner – určený na kovový odpad je niekedy nahradený žltým, kde sa kovy separujú spolu s plastom a dotrieďujú pomocou magnetu či manuálne. Najčastejšie sa stretávame so železom (FE) v podobe konzerv alebo s hliníkom (ALU), z ktorého sú vyrobené nápojové plechovky.

oznacenia kovov

Zdroj: ekoton

Medzi kovy patria: plechovky, viečka od jogurtov, konzervy od potravín, krmív pre zvieratá

Nepatria: kovové obaly od farieb, lepidiel či chemikálií, obaly od zubných pást

BRO – biologický rozložiteľný odpad

Hnedý kontajner – je najnovšou nádobou a povinnou zložkou separovaného zberu odpadov. Patrí do neho kuchynský a záhradný odpad, rastlinné zvyšky.

Čo vhadzovať: zvyšky jedál, škrupiny z vajec, šupky zo zemiakov a inej zeleniny, staré pečivo, tráva, seno, lístie ale aj papier znečistený potravinami,

Čo nevhadzovať: odpad znečistený chemikáliami, plastové vrecia, kamene, ohorky

Vianočné špeciály

Možno ste si už minulé Vianoce všimli, aké kvantum odpadu sa vám v obývačke nahromadilo po rozbaľovaní darčekov. Čo s týmito špecifickými vianočnými odpadkami?

Darčekové stuhy a mašle – patria do žltého kontajnera, najlepšie je však odložiť si ich na ďalšie využitie

Baliaci papier – roztrieďte do modrých kontajnerov, aj keď sú na ňom zvyšky lepiacej pásky

Celofán – patrí do plastov

Darčekové tašky – vyhoďte do žltého kontajnera, no spolu s baliacimi materiálmi aj stuhami je oveľa šetrnejšie použiť ich znovu

Papier na pečenie – patrí do čierneho kontajnera na zmesový odpad

Nefunkčné svetielka zo stromčeka – odovzdáte bezplatne na zbernom dvore

Rozbité sklenené ozdoby – do skla, ale ak sú na nich flitre a iné ozdoby, tak do čierneho zmesového kontajnera

Olej z vyprážaného kapra – v zatvorenej nádobe odovzdajte na čerpacej stanici prípadne na zbernom dvore

Ak vám stále nebolo dosť a chcete sa o separovaní a recyklácií dozvedieť ešte viac, odporúčame navštíviť stránky spoločností ENVI-PAK alebo NATUR-PACK, ktoré patria medzi lídrov v oblasti zabezpečovania zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na Slovensku. Nájdete tam aj zaujímavé kvízy a testy.