Áno, plastové fľaše sú bezpečné – a tu sú argumenty

Áno, plastové fľaše sú bezpečné – a tu sú argumenty

Nie, do PET fliaš sa naozaj nedostáva bisfenol A, lebo jednoducho nemá odkiaľ.

thumb

Na internetových fórach ľahko vzniká panika. Každých pár mesiacov je terč niečo iné a strach takmer vždy pramení z nedostatočnej informovanosti. Spotrebitelia majú plné právo vedieť o bezpečnosti potravín a nápojov – a tak sa pokúsime popísať, prečo sa PET fliaš vôbec nemusíte obávať.

Ako sa vyrábajú PET fľaše?

gif plastova vyroba

Základnou surovinou pre výrobu PET predliskov, z ktorých sa vyrábajú PET fľaše, je polymér polyetyléntereftalátu. PET – keďže je určený na priamy styk s potravinami – musí splniť prísne požiadavky.

Fľaše sú vyrábané tak, aby za normálnych a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali látky, ktoré by mohli mať vplyv na zdravie alebo spôsobiť neželané zmeny v kvalite potravín a nápojov. Predlisky sa zahrejú a pod vysokým tlakom sa z nich „vyfúknu“ plnohodnotné fľaše. Následne sú prudko schladené, aby stuhli a mohli pokračovať do plniacej linky.

gif plnenie flias

With Swiss reliable movements, valuable online cartier fake for uk have high quality.

The aaa online fake watches in discount on this website are suitable for men and women.

Prečo používame takmer na všetko PET obaly?

Majú výborné vlastnosti – sú pevné, málo priepustné a veľmi odolné voči zmenám teploty. Navyše, majú vynikajúce bariérové vlastnosti a je vedeckými štúdiami potvrdené, že sa z nich neuvoľňujú do nápojov látky v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie.

Všeličo sa píše o látke bisfenol A – čo to je a je to bezpečné?

BPA sa pri výrobe PET vôbec nepoužíva. Používa sa len v tvrdých plastových fľaškách vyrobených z PC – polykarbonátu. Za bežného použitia sa neuvoľňuje a nie je nebezpečný. Pre istotu však bol v roku 2011 zakázaný na použitie v produktoch pre deti do jedného roka.

"Je potrebné zdôrazniť, že bisfenol A sa používa iba na výrobu polykarbonátových plastových obalov ako sú napr. umelohmotné dózy, nikdy nie PET fliaš, a môže sa používať v lakoch a náteroch na vnútornej strane potravinových konzerv“, uvádza Ing. Milada Syčová z Národného referenčného laboratória pre  materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.

Ako vieme, že sú plastové obaly naozaj bezpečné?

Máme európske smernice, množstvo toxikologických štúdií a presný zoznam látok, ktorý určuje, ktoré látky sa môžu používať na výrobu PET fliaš, a akým spôsobom. Do úvahy sa berie aj to, aký výrobok sa do nich balí či ako sa skladujú.  

Navyše, všetky materiály a výrobky sú pred použitím testované na použitie v najhorších predvídateľných podmienkach. Napríklad sa v nich uskladní agresívna kyselina octová, etanol či olej – a sleduje sa, ako reagujú. Len materiály a výrobky, ktoré splnia prísne podmienky stanovené v smerniciach, je možné použiť na výrobu obalov do ktorých sa balia potraviny a nápoje.

Pracovníci úradov verejného zdravotníctva pravidelne kontrolujú a testujú tieto produkty aj dodržiavanie výrobných postupov priamo na prevádzkach podľa plánu úradných kontrol.

Tieto merania sa pravidelne robia aj na uskladnených nápojoch alebo balených vodách a následne sa odoberajú vzorky, ktoré hodnotia špičkoví odborníci.

Čo môžeme urobiť pre ich bezpečnosť my?

PET fľaše, rovnako ako iné výrobky, majú stanovený účel použitia a na základe povinných informácií na etikete vieme ako sa k nim máme správať, napríklad v prípade balenej vody ju dlhodobo nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Každý jeden zabalený výrobok je tiež spätne vysledovateľný vo všetkých fázach procesu, aby bola uľahčená kontrola, stiahnutie chybných výrobkov, informovanosť spotrebiteľa a adresná zodpovednosť.

Je aj v záujme výrobcov, aby si boli istí, že ich produkty sú 100% bezpečné – inak by totiž riskovali, že ľudia ich prestanú kupovať. A to by, pochopiteľne, nepomohlo nikomu :)

Na stránke Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd nájdete túto tému spracovanú do prehľadnej infografiky.