Áno, plastové fľaše sú bezpečné – a tu sú argumenty

Áno, plastové fľaše sú bezpečné – a tu sú argumenty

Nie, do PET fliaš sa naozaj nedostáva bisfenol A, lebo jednoducho nemá odkiaľ.

thumb

Na internetových fórach ľahko vzniká panika. Každých pár mesiacov je terč niečo iné a strach takmer vždy pramení z nedostatočnej informovanosti. Spotrebitelia majú plné právo vedieť o bezpečnosti potravín a nápojov – a tak sa pokúsime popísať, prečo sa PET fliaš vôbec nemusíte obávať.

Ako sa vyrábajú PET fľaše?

gif plastova vyroba

Základnou surovinou pre výrobu PET predliskov, z ktorých sa vyrábajú PET fľaše, je polymér polyetyléntereftalátu. PET – keďže je určený na priamy styk s potravinami – musí splniť prísne požiadavky.

Fľaše sú vyrábané tak, aby za normálnych a predvídateľných podmienok použitia neuvoľňovali látky, ktoré by mohli mať vplyv na zdravie alebo spôsobiť neželané zmeny v kvalite potravín a nápojov. Predlisky sa zahrejú a pod vysokým tlakom sa z nich „vyfúknu“ plnohodnotné fľaše. Následne sú prudko schladené, aby stuhli a mohli pokračovať do plniacej linky.

gif plnenie flias

Prečo používame takmer na všetko PET obaly?

Majú výborné vlastnosti – sú pevné, málo priepustné a veľmi odolné voči zmenám teploty. Navyše, majú vynikajúce bariérové vlastnosti a je vedeckými štúdiami potvrdené, že sa z nich neuvoľňujú do nápojov látky v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie.

Všeličo sa píše o látke bisfenol A – čo to je a je to bezpečné?

BPA sa pri výrobe PET vôbec nepoužíva. Používa sa len v tvrdých plastových fľaškách vyrobených z PC – polykarbonátu. Za bežného použitia sa neuvoľňuje a nie je nebezpečný. Pre istotu však bol v roku 2011 zakázaný na použitie v produktoch pre deti do jedného roka.

"Je potrebné zdôrazniť, že bisfenol A sa používa iba na výrobu polykarbonátových plastových obalov ako sú napr. umelohmotné dózy, nikdy nie PET fliaš, a môže sa používať v lakoch a náteroch na vnútornej strane potravinových konzerv“, uvádza Ing. Milada Syčová z Národného referenčného laboratória pre  materiály prichádzajúce do kontaktu s potravinami.

Ako vieme, že sú plastové obaly naozaj bezpečné?

Máme európske smernice, množstvo toxikologických štúdií a presný zoznam látok, ktorý určuje, ktoré látky sa môžu používať na výrobu PET fliaš, a akým spôsobom. Do úvahy sa berie aj to, aký výrobok sa do nich balí či ako sa skladujú.  

Navyše, všetky materiály a výrobky sú pred použitím testované na použitie v najhorších predvídateľných podmienkach. Napríklad sa v nich uskladní agresívna kyselina octová, etanol či olej – a sleduje sa, ako reagujú. Len materiály a výrobky, ktoré splnia prísne podmienky stanovené v smerniciach, je možné použiť na výrobu obalov do ktorých sa balia potraviny a nápoje.

Pracovníci úradov verejného zdravotníctva pravidelne kontrolujú a testujú tieto produkty aj dodržiavanie výrobných postupov priamo na prevádzkach podľa plánu úradných kontrol.

Tieto merania sa pravidelne robia aj na uskladnených nápojoch alebo balených vodách a následne sa odoberajú vzorky, ktoré hodnotia špičkoví odborníci.

Čo môžeme urobiť pre ich bezpečnosť my?

PET fľaše, rovnako ako iné výrobky, majú stanovený účel použitia a na základe povinných informácií na etikete vieme ako sa k nim máme správať, napríklad v prípade balenej vody ju dlhodobo nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu.

Každý jeden zabalený výrobok je tiež spätne vysledovateľný vo všetkých fázach procesu, aby bola uľahčená kontrola, stiahnutie chybných výrobkov, informovanosť spotrebiteľa a adresná zodpovednosť.

Je aj v záujme výrobcov, aby si boli istí, že ich produkty sú 100% bezpečné – inak by totiž riskovali, že ľudia ich prestanú kupovať. A to by, pochopiteľne, nepomohlo nikomu :)

Na stránke Asociácie výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd nájdete túto tému spracovanú do prehľadnej infografiky.